Ayurveda – en introduktion till världens äldsta hälsosystem

Ayurveda utgår från att allt hänger samman och allt bildar en helhet. En helhet sammansatt de fem elementen – rymd, luft, eld, vatten och jord. Kombinationen av de olika elementen skapar Vata, Pitta och Kapha – med en gemensam term kallat dosha. Ordet dosha betyder ”defekt, felaktighet” och syftar på vata, pitta och kaphas inneboende […]